dijous, 4 de desembre de 2008

dilluns, 1 de desembre de 2008

NOTA DEL BLOG, PRIMERA AVALUACIÓ


ICONA

És una imatge, quadre o representació. És un signe o símbol que substituïx a l'objecte mitjançant la seva significació, representació o per analogia, com en la semiòtica. En el camp de la informàtica, una icona és un petit gràfic en pantalla que identifica i representa a algun objecte.

SIGNE
Un signe es dóna per la relació semiòtica del designat, el designant i la representació. Transmeten idees en les cultures prealfabetizadas o pràcticament analfabetes. Els signes poden ser compresos pels éssers humans i els animals.
SÍMBOL

Un símbol és la representació perceptible d'una realitat, amb trets associats per una convenció socialment acceptada. És un signe sense semblança ni contigüitat, que solament posseïx un vincle convencional entre el seu significant i el seu denotat, a més d'una classe intencional per a la seva designat
ART DEL RENAIXEMENT


El Renaixement és un nom que s'aplica a l'època artística (i per extensió cultural) que dóna començament a l'Edat moderna. De fet el Renaixement trenca, conscientment, amb la tradició artística de la Edat mitjana, a la que qualifica, amb ple menyspreu, com un estil de bàrbars o de gots. I amb la mateixa consciència s'oposa a l'art contemporani del Nord d'Europa, que segueix evolucionant des de l'art gòtic. Des d'una perspectiva de l'evolució artística general d'Europa, el Renaixement significa una ruptura amb la unitat estilística que fins eixe moment havia sigut supranacional.
ART GÒTIC

L'art gòtic és l'estil predominant a la Baixa edat mitjana europea, entre els segles XII i XIV. A l'Illa de França es comencen a construir les primeres catedrals gòtiques i, al segle XIII, el nou estil adopta un caràcter internacional difonent-se pel Sacre Imperi, Anglaterra, els regnes de la península ibèrica i de manera més autòctona als territoris que actualment conformen Itàlia.
Actualment com gòtic entenem un ampli període artístic, que segons els països i les regions es desenvolupa en moments cronològics diversos, però que de forma general podem establir des de mitjans del segle XII fins a començaments del XVI. Oferint en el seu ampli desenvolupament diferències profundes de país a país.